Kanał Norpolhaus

Nawigacja

Forum HOLZ BAU

W dniach od 28 lutego do 1 marca 2017 odbyła się pierwsza w historii konferencja Holzbau-Forum w Polsce. Konferencja, która jest doskonałą szansą do zdobycia najnowszych informacji na temat rozwoju rynku budownictwa opartego na drewnie w aspektach ekonomicznym, prawnym czy technologicznym, a także z perspektywy architektury i designu.
Podczas dwóch dni spotkali się praktycy i naukowcy, którym bliski jest obszar nowoczesnego budownictwa opartego na drewnie. Do współpracy zaproszono architektów, konstruktorów, technologów, ale także prawników czy badaczy rynku z Polski i zagranicy. W konferencji wzięła udział także nasza Firma NORPOLHAUS sp. z o.o, reprezentowana przez Prezesa Pana Andrzeja Króla, którą interesują nowości w zakresie architektury budynków pasywnych prefabrykowanych.
Wspólnie chcemy dzielić się zdobytymi doświadczeniami, pokazać zrealizowane projekty czy przedstawić obiecujące technologie.
To także niebywała szansa, by zintegrować środowisko i nawiązać kontakty zawodowe, które zaowocują kolejnymi projektami.
Przed nowoczesnym budownictwem opartym na drewnie i tworzywach drzewnych stoi doskonała perspektywa rozwoju związana z realizacją strategii EUROPA 2020 czy też wymogami stawianemu budownictwu pasywnemu. Aby ją wykorzystać, warto sięgać do wiedzy i doświadczeń międzynarodowego konsorcjum Forum Holzbau, który od 2017 roku otwiera nowy rozdział także w Polsce.
W imieniu swoim a także firmy Norpolhaus Sp.zo.o. pragnę podziękować organizatorom za sprawną organizację forum a uczestnikom i prelegentom za ich ciekawe wykłady i prezentacje, także Państwa obecność i zaangażowanie w tworzenie doskonałej atmosfery pierwszego spotkania w ramach konferencji w Warszawie.
Pierwsze Forum Budownictwa Drewnianego było moim zdaniem udane. 220 uczestników Forum Holzbau to zalążek składający się z pasjonatów - ludzi, którzy wierzą w sukces budownictwa drewnianego i wskazują na ogromną potrzebę budowania osobistych relacji biznesowych w tym sektorze. Również my jako firma  Norpolhaus Sp.z o.o. producent prefabrykowanych domów pasywnych zobowiązujemy się wychodzić naprzeciw tym potrzebom w ramach naszej działalności, zachęcając  Państwa do współdziałania i skorzystania z oferty naszej firmy.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Król

Norpolhaus